Christian Albrecht Bluhme, dansk politiker. Ledet som direktør for Øresunds tollkammer (1850–58) de forhandlinger som 1857 førte til Øresundstollens avløsning. Som utenriksminister 1851–54 forhandlet han med Preussen og Østerrike. Resultatet ble kunngjøringen av 1852, som innskrenket junigrunnloven til å omfatte selve kongeriket. Han var førsteminister 1852–53. Igjen førsteminister og utenriksminister 1864–65, og måtte slutte freden i Wien etter den tapte tysk-danske krig.