Christen Samuelssønn Aanstad, norsk snekker og rosemaler; kom fra Gudbrandsdalen til Hallingdal og arbeidet her bl.a. for lensmann Torkild Villand. Aanstad smykket tingstuen på Sundre (brent 1931) med stiliserte trær, hus, skip osv. i dekorativ rokokko, loftstuene på Rui i Hol (nå Drammens Museum) og Oppeim i Torpo, samt skap, kister osv.