Christen Christiansen Raunkiær, dansk botaniker, 1912–23 professor ved universitetet i København. Hans avhandling De danske blomsterplanters naturhistorie, bd. 1: Enkimbladede (1895–99) gav ham plass blant tidens mest fremtredende botanikere. I sitt planteøkologiske arbeid, Planterigets livsformer (1907), og senere arbeider innførte han en ny gruppering av karplantene og en metode til å bestemme vekstklimaet, dvs. plantenes evne til å overleve ugunstige årstider.