CDV, tidligere kalt Christelijke Volkspartij, politisk parti i Belgia, grunnlagt 1945, liberalt-konservativt. Det valonske søsterpartiet heter Centre Démocrate Humaniste (CDH), tidligere Parti social chrétien. Partiet var i mange år Belgias største og ledende politiske parti på høyresiden. Ved valget 2003 fikk CDV 12,7 % av stemmene mens CDH fikk 5,5 %. Fremtredende partimedlemmer har vært statsministrene G. Eyskens, L. Tindemans, W. Martens og Jean-Luc Dehaene.