Chr. Østern var en norsk rifleskytter, og ble i 1893 vinner av den aller første Landsskytterfesten, som senere ble omdøpt til Landsskytterstevnet. Stevnet ble arrangert i Kristiansund, med ca. 200 deltagere. Chr. Østern var trønder, født i 1856, død i 1913, men representerte i mange år Oslo skytterlag. Han var børsemaker og aktiv skytter i en årrekke. Han deltok i skandinavisk mesterskap så tidlig som i 1885, og vant en rekke store konkurranser i Norge. Østern fikk ikke tittelen skytterkonge, den ble først innført i 1904.