Chott al- Djerid, saltsjø i Tunisia, 120 km vest for Gabèsbukta, ca. 4900 km2. Overflaten ligger under havnivå. Brytning av fosfat. De viktigste oasebyene ved sjøen er Tozeur (Tawzar) og Nefta (Naftah).