Chongju, by i Sør-Korea, 110 km sørøst for Seoul; 626 100 innb. (2003). Tobakks- og silkeindustri. Utdanningssenter, med universitet og flere høyskoler.