Chin Ch'iu-shao, kinesisk matematiker. I 1247 skrev han boken Matematikkens ni deler, som viser stor ferdighet i løsningen av numeriske ligninger ved en metode som ble glemt, og gjenoppdaget først et halvt årtusen senere.