Chimbote, by i Peru, ved Stillehavet, 415 km nordvest for Lima; 354 000 innb. (2003). Moderne havn, med utførsel av bl.a. fiskemel og fiskeolje, jern og stål, mineraler og jordbruksprodukter. Import av jernmalm og koks. Jern- og stålverk; fiskemelfabrikker. Endepunkt for jernbanen til Huallanca. Byen ble i 1960-årene sentrum for landets stål- og fiskeindustri, og folketallet ble mer enn tredoblet. Nær halvparten av byen ble ødelagt av jordskjelv i 1970, senere bygd opp igjen som modellby. Siden midten av 1970-årene har byen vært sterkt rammet av nedgangen i fisket utenfor kysten.