Childerik 2, fra 662 konge av Austrasia, fra 673 konge over hele det frankiske rike. Ble myrdet.