Chicago Daily News, tidligere kveldsavis i Chicago, grunnlagt 1876. Avisen var politisk uavhengig med republikanske sympatier, og særlig kjent for sin brede utenriksdekning. Overtatt i 1959 av Marshall Field jr. Gikk inn 1978.