Chéliff, Algeries lengste og viktigste elv, kommer fra Sahara-Atlas og munner ut i Middelhavet nordøst for Oran, 725 km lang. Elven har uregelmessig vannføring og er ikke seilbar. Flere damanlegg.