Cheju, by i Sør-Korea, på nordkysten av øya Cheju-do; 290 700 innb. (2003). Det politiske, kulturelle og kommersielle senter på øya. Bygd ut som havneby etter 1913; fiskeindustri. Internasjonal lufthavn.