Chatsworth House, slott i Storbritannia, ved landsbyen Edensor sørvest for Sheffield i Derbyshire, hertugene av Devonshires hovedsete og senter i deres 280 000 daa store gods. Stedet er oppkalt etter en angelsakser ved navn Ceatt. Eiendommen tilhørte i middelalderen slekten Lech, og ble solgt til Sir William Cavendish 1550. Han startet 1553 oppføringen av et stort hus her. Dette ble bl.a. benyttet som fengsel for Maria Stuart, og ble fullført av Sir Williams enke Elisabeth («Bess of Hardwicke»). Huset ble ødelagt under borgerkrigen i 1640-årene. Sir Williams etterkommer, den 1. duke of Devonshire, startet 1688 oppføringen av et nytt slott i palladiansk stil (arkitekter William Talman og Thomas Archer); muligens var Sir Christopher Wren rådgivende arkitekt for bygningen. Huset er bygd omkring en stor firkantet gårdsplass med springvann. Den 6. duke of Devonshire lot oppføre en lang fløy mot nord i årene 1820–27, og ominnredet huset 1827–34 (arkitekt Sir Jeffry Wyatville). Slottet rommer en stor del av hertugenes bibliotek, kunstsamling og samling av møbler og kunstindustri; særlig er samlingen av tegninger berømt. På Chatsworth finnes malerier og tegninger av bl.a. Dürer, Holbein, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Murillo, Reynolds, Tizian og Veronese, og skulptur av bl.a. Canova og Thorvaldsen, foruten en stor samling romerske skulpturer. Parken er 18 km i omkrets, og rommer et berømt kaskadeanlegg. Den er utformet dels av Lancelot Brown på 1700-tallet, dels av Joseph Paxton i 1840-årene. Rett overfor slottet ligger mønsterlandsbyen Edensor, som er utformet etter hertugenes planer.