Charnay-spennen, spenne av sølv funnet på en gravplass ved Charnay i Frankrike, såkalt relieffspenne, fra 500–600-tallet. Spennen er særlig interessant fordi deler av den eldre runerekken er risset inn på baksiden av den.