Charles de Bourbon, yngre bror av Anton av Navarra. 1585 anerkjente de katolske maktene ham som fransk tronfølger etter Henrik 3. 1589 hyllet den katolske liga ham som «Karl 10».