Charles de Bonnet, sveitsisk naturforsker og filosof. Sin betydeligste oppdagelse gjorde han i 1745 da han fant to slags hunner hos bladlus, en som formerer seg kjønnet og en ukjønnet, og at disse generasjonene veksler. Bonnet er mest kjent for oppfatningen om at alle dyr danner en sammenhengende utviklingsrekke (den enradete ordning i motsetning til den moderne, forgrenede ordning). Bonnet søkte å forene den kristelige åpenbaring og den empiriske forskningens resultater i verket Palingénésie philosophique (1769) og ble for dette angrepet av Voltaire.