Charles d' Éon de Beaumont, fransk diplomat, agent for Ludvig 15 ved hoffene i Russland og England. Særlig kjent fordi han ved sitt første opphold ved keiserinne Elisabets hoff opptrådte forkledd som kvinne (derfor også kalt la Chevalière d'É.). Han gav dermed et klassisk eksempel på en psykologisk egenart (transvestittisme), også kalt eonisme etter ham.