Charles Williams, britisk forfatter; særlig kjent for sine fantasifulle romaner, hvor han forener det dagligdagse og overnaturlige i en spennende handling og forkynner sin kristne tro og høykirkelige teologi ved hjelp av symboler og allegori. Nevnes kan War in Heaven (1930), Descent into Hell (1937) og All Hallows' Eve (1945). I diktsekvensene Taliessin through Logres (1938) og The Region of the Summer Stars (1944) gjør han symbolsk bruk av Arthur-legendene. Hans Collected Plays kom 1963. Williams skrev dessuten kritiske verker og biografier.