Charles Webster Leadbeater, forfatter og teosof, var prest i den anglikanske kirken før han innledet et tett samrbeid med Annie Besant, daværende leder av Teosofisk samfunn, i 1894. Han var en tid ekskludert fra Teosofisk samfunn, bl.a. fordi det ryktes at han ved en anlednng hadde anbefalt onani. Da han var tilbake i samfunnet fra 1906, fikk han en nøkkelrolle i arbeidet for anerkjennelse av Jiddu Krishnamurti som en ny verdensfrelser. Leadbeater var en av grunnleggerne av Den liberale katolske kirke (ett av flere trossamfunn med dette navnet), som forfektet en esoterisk kristendomsforståelse samtidig som den vlle i vareta apostolisk suksesjon. Han skrev et stort antall bøker om emner innenfor okkultisme, esoterisme og religion.