Charles Tilly, amerikansk sosiolog og historiker; har bl.a. ledet flere studier av historiske forandringer basert på stor datatilgang. Disse studiene har betont betydningen av strategiske handlinger i endringsprosessene. Tilly regnes som en ledende teoretiker innen den såkalte kommunitaristiske retningen i samfunnsfagene. Av verkene hans kan nevnes The Rebellious Century 1830–1930 (1975), As Sociology Meets History (1981), Stories, Identities, and Political Change (2002), The Politics of Collective Violence (2003) og Why? (2006).