Charles Stanhope, earl Stanhope, politiker, sønnesønn av James Stanhope; 1780 medlem av Underhuset, 1786 av Overhuset, tilhørte opposisjonen, var frisinnet og begeistret for den franske revolusjon. Skrev matematiske og fysiske avhandlinger og gjorde flere tekniske oppfinnelser, konstruerte bl.a. en trykkeripresse av jern.