Charles Marie Joseph Ghislain de Brouckère, belgisk politiker (liberal). Tilhørte før 1830, som medlem av generalstatene, opposisjonen og arbeidet for Belgias uavhengighet. Etter revolusjonen 1830 ble han medlem av den konstituerende forsamling. Leopold 1 utnevnte ham til innenriksminister, siden til krigsminister. Han gikk av 1832 og ble direktør for myntvesenet. I 1835 grunnla Brouckère Belgias nasjonalbank og var dens direktør til 1839. Borgermester i Brussel 1848–56.