Sir Charles Lock Eastlake, britisk maler og kunsthistoriker, utdannet ved akademiet i London. Utførte historiemalerier og folkelivsscener etter studiereiser i Italia og Hellas. I 1850 ble han president for Royal Academy og 1855 National Gallerys første direktør. Blant hans litterære arbeider er Materials for a History of Oil-Painting (1847), Contributions to the Literature of the Fine Arts (1848) og A History of the Gothic Revival (1871).