Charles Joseph Ligne, østerriksk offiser og diplomat av belgisk opprinnelse. Deltok i sjuårskrigen og den bayerske tronfølgekrig. Utnevnt til feltmarskalk 1808. Brevvekslet med Katarina 2, Fredrik 2, Voltaire, Rousseau o.fl. 1795–1811 utgav han sine Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires i 34 bind; en utgave av hans verker i 6 bind kom 1914, to tilleggsbind 1919.