Charles Howard var en engelsk admiral (1585). Howard var ivrig protestant og nær slektning av dronning Elizabeth. Som sjef for hele den engelske flåte hadde han hovedæren for seieren over den «uovervinnelige» spanske armada. Med hjelp fra bl.a. viseadmiralene Francis Drake og John Hawkins stanset Howard invasjonsflåten utenfor Gravelines 29. juli 1588. 1596 ledet han en ekspedisjon til Cádiz sammen med Essex.