Charles Hockett, amerikansk antropolog med lingvistikk som spesialfelt. Han utførte grunnleggende studier innen algonkinspråkene, spesielt potawatomi. Mest kjent ble han for sine teoretiske arbeider om språket som fenomen og dets betydning for menneskelig utvikling. Han utgav en mye brukt lærebok i generell lingvistikk, A Course in Modern Linguistics (1958). Andre verker bl.a. The State of the Art (1968) og Man's Place in Nature (1973).