Charles Herbert Best, kanadisk lege. Som student var han assistent hos F. G. Banting, og oppdaget sammen med denne insulinet i 1921. Sjef for det fysiologiske institutt ved universitetet i Toronto 1929–65. Han var professor i fysiologi og æresdoktor ved flere universiteter.