Charles Gabriel Seligman, britisk antropolog og lege. Som medisiner tok han del i den etnografiske ekspedisjonen til Torresstredet 1898–99 (se A. C. Haddon), men han fattet snart interesse for alle felter av antropologien. I 1904 ledet han en ekspedisjon til Ny-Guinea, og sammen med hustruen Brenda foretok han senere feltundersøkelser blant veddaene i Sri Lanka og folkegrupper i det sørlige Sudan. Hans vitenskapelige produksjon spenner over emner fra fysikk, sosialantropologi, forhistorie og kulturhistorie, museumsetnografi og etnopsykologi. Nevnes kan The Melanesians of British New Guinea (1910), The Veddas (1911) og Pagan Tribes of the Nilotic Sudan (1932).