Charles Gabriel Gleyre, sveitsisk-fransk maler, malte stemningslandskaper og en rekke mytologiske, religiøse og historiske komposisjoner. Han var også lærer for en rekke kjente malere, blant dem Claude Monet, Alfred Sisley, Auguste Renoir og James Whistler. Også nordmannen Knud Bergslien var hans elev.