Charles Fleetwood, engelsk feltherre, medlem av Parlamentet 1646 og av statsrådet 1651 og øverstkommanderende i Irland 1652–55. Fleetwood var Oliver Cromwells svigersønn og stod protektoren nær. Etter restaurasjonen mistet Fleetwood alle embeter.