Charles Eisen, fransk kobberstikker og maler, en av rokokkotidens mest produktive illustrasjons- og vignettegnere. Blant hans mange bokillustrasjoner kan nevnes La Fontaines Contes, Voltaires Henriade og Rousseaus Émile. Han utgav også mønsterbøker for billedhuggere og siselører.