Charles Diehl, fransk kunsthistoriker. En av sin tids fremste kjennere av bysantinsk kunst. Av hans omfattende produksjon kan nevnes Manuel d'art byzantin (2. utg., 2 bd., 1925–26), Figures byzantines (1906–08), Les grands problèmes de l'histoire byzantine (1943) og Théodora, impératrice de Byzance (1904).