Charles De Geer, svensk entomolog. Hans hovedverk, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes (7 bd., 1752–78), ble utgitt som en supplerende fortsettelse av R.-A. F. de Réamurs berømte verk med samme tittel. Verket inneholder ypperlige biologiske iakttagelser og klare systematiske beskrivelser. De Geer tegnet selv de gode illustrasjonene. Atskillige av De Geers 20 vitenskapelige arbeider ble oversatt til flere europeiske språk.