Charles Bally, sveitsisk språkforsker. Professor i Genève 1913–40. Sammen med andre elever av Ferdinand de Saussure utgav han dennes etterlatte forelesninger. Han videreførte og utdypet Saussures språkoppfatning og skrev også om stilistikk.