Charles Algernon Parsons, britisk ingeniør, gav ved oppfinnelsen av mangetrinnsovertrykksturbinen, eller reaksjonsturbinen, et viktig bidrag til utvikling av dampturbiner for store ytelser. Parsons tok sikte på drift av elektriske generatorer, og 1884 bygde han den første prototypen, med 5 kW ytelse. I 1894 tok Parsons patent på fremdrift av skip ved hjelp av dampturbin koblet til propeller eller padlehjul, direkte eller over gir. Hans firma bygde eksperimentskipet Turbina, som begynte sin prøvedrift 1894, og 1897 gikk med ca. 35 knops fart. Snart fulgte bestillinger på turbindrevne torpedobåter, kryssere og slagskip samt handelsskip og passasjerskip, alle med direkte koblede propeller. I 1911 levertes de første skipene med girede propeller. I 1908 introduserte Parsons exhaustdampturbinen, en dampturbin som ble sjaltet etter skipsstempel-dampmaskiner for utnyttelse av energien i maskinenes avdamp. Dampturbindriften i den engelske marine bidrog sterkt til anvendelse av oljefyring til sjøs.