Charles-Jean Marie Degeorge, fransk billedhugger og medaljør, en av foregangsmennene i fransk medaljørkunst. Representert i Nasjonalgalleriet i Oslo med to medaljer.