Changzhi, by i Kina, Shanxi, på Luansletta, 190 km sørsørøst for provinshovedstaden Taiyuan; 445 300 innb. (2002). Transport-, industri- og handelssenter for det sørøstlige Shanxi. Industriproduksjon hovedsakelig av maskiner, men også jern- og stålindustri. Relativt utviklet landbruk i omegnen.