Chana Orloff, fransk billedhugger, født i Ukraina. Bosatt i Paris fra 1911, fransk statsborger 1926. Hun utførte portretter (bl.a. av Per Krogh, 1924), akter, dyre- og barnestudier som er preget av en kjølig stilisering og forenkling av til dels naivistisk art. Representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.