Chajim Nachman Bialik, jødisk dikter, født i Volynia i Ukraina i et ortodokst jødisk miljø. Kom som ung til Odessa, hvor han fikk trykt sine første dikt i 1892, hjulpet av Asher Ginzberg. Kjent er samlingen I myrderienes by, fremkalt av pogromen i Kisjinev 1903. 1921–24 bodde han i Tyskland, og fra 1924 i Palestina. Han gjorde en stor innsats ved å utgi reviderte tekstutgaver av jødisk middelalderlitteratur. Bialik fornyet det hebraiske språket i sin diktning. Han skrev også på jiddisch, men det var hebraisk han satte i høysetet, og for de innvandrede Palestina-jøder, så vel som for diasporaen, stod Bialik både ved emne og språk som nasjonaldikteren og symbolet på gjenreisningen. Hans samlede verker kom i 1924 i 4 bind. En del er oversatt til tysk, bl.a. Essays (1925). På svensk finnes et utvalg i M. Ehrenpreis og R. Josephson: Nyhebreisk lyrik (1920).