Château de Montrésor, slott i Frankrike, Indre-et-Loire, ca. 50 km sørøst for Tours. Slottet er kjent siden 1000-tallet og har tilhørt grevene av Anjou, kongene av England og kongene av Frankrike, før det på 1400-tallet kom i slekten Bastarnays eie. Det ble 1830 overtatt av den polske greve Branicki, som plasserte store deler av sin families samlinger her. Slottet er delvis av middelaldersk opprinnelse. Det har to runde hjørnetårn og et middelaldersk porthus. Slottet rommer fremdeles grevene Branickis samlinger av polske antikviteter, bl.a. kongene Sigismund 2 og Jan Sobieskis forgylte sølvservise.