Cesare Cantù, italiensk forfatter og historiker. Han skulle egentlig bli geistlig, men brøt ut. I 1828 innledet han en rik historisk og skjønnlitterær forfattervirksomhet som resulterte i 227 større og mindre skrifter. For La Lombardia nel secolo XVII (1832) ble han dømt til et års fengsel på grunn av de frisinnede og nasjonalistiske synsmåtene han gav uttrykk for. Hans historiske roman Margherita Pusterla (1838) vant stort ry. Fra 1836 utgav han sitt hovedverk, Storia universale, i 35 bind, som ble oversatt til en rekke språk, bl.a. dansk. Storia degli Italiani kom ut 1854–56.