Cesário Verde, portugisisk lyriker. Hans diktning utgikk fra realismen og naturalismen, men er selvstendig og uavhengig; den nærmer seg den modernistiske lyrikk Orfeu-gruppen lanserte rundt første verdenskrig. I sin følsomme diktning behandlet han bybefolkningen i Lisboa i dens ulike aspekter, både borgerskapet og arbeiderne. På det siste punktet var han nyskapende innen portugisisk poesi. Hans eneste diktsamling, O Livro de Cesário verde, utkom først ett år etter hans død.