Cercopithecoidea, smalneseaper, østaper eller dyreaper, pattedyroverfamilie i underordenen aper, Anthropoidea. Se aper og dyreaper.