Oslo, samvirkeforetak innen landbruket, stiftet 1925, i drift fra 1930, selveiende institusjon siden 1980. Omgjort til aksjeselskap 1997, heleid av Landkreditt. Centralkassen fungerer nå som et mellomliggende holdingselskap i Landkreditt og eier alle aksjene i Landkreditt Bank AS.