Celtis, planteslekt i hampefamilien, 80 arter trær og busker, de fleste i varme land. C. australis i middelhavslandene har fin, fast ved som brukes til redskaper, verktøy, blåseinstrumenter og til treskjæring. Den nord-amerikanske C. occidentalis har sterk ved som er mye brukt til kjerrer og vogner. Begge arter dyrkes som parktrær.