Cefor, medlemsorganisasjon for norske og utenlandske forsikringsaksjeselskaper som driver rederi-, transport- og energiforsikring i Norge, stiftet 1911. Skal søke å skape og opprettholde ordnede forhold og faste former for norsk sjø- og energiforsikring, bl.a. ved å arbeide for hensiktsmessige forsikringsvilkår og yte faglig assistanse.