Ceequal er ei frivillig miljøsertifisering av anleggsprosjekt. Sjå miljøsertifisering – bygg og anlegg.