Jeg gir etter (viker) for en større, ordtak etter Martial i De spectaculis 31. Det gjengis også ofte som et godt råd: Cede maiori, Vik unna for en som er sterkere.