Cecilie Østensen Berglund, norsk jurist, høyesterettsdommer. Hun tok juridisk embetseksamen 1998 og har erfaring blant annet som advokatfullmektig, dommerfullmektig og juridisk utreder i Høyesterett, der hun også var utredningsenhetens nestleder. Berglund har også vært assisterende direktør i Høyesterett, leder i Finansklagenemnda Bank og styreleder ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Fra ‬2009‭ ‬var hun lagdommer,‭ ‬senere lagmann,‭ ‬i Borgarting lagmannsrett. Cecilie Østensen Berglund tiltrådte som høyesterettsdommer 1. januar 2017.